Verduijn B.V. Hydraulisch Baggerwerk

<<<


     
   
  Hydraulisch Baggerwerk  
 

Voor het hydraulisch baggeren beschikken we over een aantal zuigboten met de benodigde aanverwante materialen.
De cutterkop aan de zuigboot snijdt de baggerlaag los. Met behulp van de pomp wordt de baggerspecie van de waterbodem opgezogen en door een persleiding naar een baggerdepot gepompt.

Hydraulisch baggeren is een zeer vriendelijke manier van baggeren voor de aanwezige flora en fauna.
Bewoners merken bijna niets van het baggeren op deze wijze. Schade aan taluds 
is tot een minimum beperkt, er is weinig tot geen mors en nagenoeg geen vertroebeling van het water.
Waar nodig gebruiken we onze graafmachines met daaraan een baggerpomp
om de wat nauwere watergangen, in combinatie met een schuifboot hydraulisch schoon te maken.

Wij beschikken over modern baggermaterieel dat o.a. bestaat uit:

  • Cutterzuigers variërend van 6” tot 8”.
  • Hydraulische graafmachines voorzien van een baggerpomp.
  • Vele kilometers persleiding.

Voor elke klus is wel een oplossing en/ of manier van opschonen mogelijk.

     

Teckop 18b 3471 HH  Kamerik  Tel : 0348 401728