Verduijn B.V. Mechanisch Baggerwerk

<<<


     
   
  Mechanisch Baggerwerk  
     
 

Voor het mechanisch baggeren van zowel brede en smalle watergangen, vijvers en dergelijke
hebben wij divers eigen materieel om in te zetten.
Denk hierbij aan schuifboten, die gebruikt worden om baggerspecie naar een (tijdelijke) opstelplaats te schuiven, graafmachines, waarmee we de opgeschoven baggerspecie uit de watergang scheppen en in de vloeistofdichte kipper achter de tractor overslaan om dit vervolgens naar een erkende verwerker te brengen.
Verspreidbare bagger kan op aangrenzende percelen verspreid worden.
Elk werk met als uitgangspunt uit te voeren met aandacht voor omgeving en flora & fauna.

 

Wij beschikken over modern baggermaterieel dat o.a. bestaat uit:

  • Hydraulische kranen, mobiel en rups.
  • Schuifboten in diverse maten vanaf 80 cm. breed.
  • Trekkers met vloeistofdichte bakken.
     
     

Teckop 18b 3471 HH  Kamerik  Tel : 0348 401728