Verduijn B.V.  Bestrijding Invasieve Exoten

<<<


   
  Exoten-1Exoten-3Exoten-2
   
  Invasieve exoten bestrijding
 


Sinds 2005 zijn wij als bedrijf al betrokken bij de ontwikkeling een manier te vinden waarmee op een zeer effectieve wijze Invasieve Exoten bestreden kunnen worden.
Door op innovatieve wijze om te gaan met bestaand materieel voor het baggeren is hierdoor
de zgn. Hydro venturi methode tot stand gekomen.

Bij invasieve exoten kunt u denken aan o.a. cabomba (waterwaaier) en ongelijkbladig vederkruid, Watersla, waterandyvie etc.

Deze exoten zijn in het oppervlaktewater terecht gekomen doordat gebruikers van vijvers en aquaria bij het verwijderen van bepaalde waterplanten uit hun vijver en/ of aquarium de planten onbewust in het oppervlakte water hebben gedeponeerd in plaats van in de afvalbak, waardoor deze planten vrij kunnen groeien en vermenigvuldigen zodat ze na een aantal jaren de waterflora en fauna overwoekeren en de gezonde waterflora en fauna ernstige schade aanbrengen/ in gevaar brengen/ bedreigen.

 
   
  Zie ook onze presentatie video over Bestrijding Invasieve Exoten

Teckop 18b 3471 HH  Kamerik  Tel : 0348 401728