Verduijn B.V.  Grondwerk

<<<


     
   
  Grondwerk    
 
  • Watergangen graven.
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers.
  • Inrichten van een tijdelijk baggerdepot.
  • Ontmantelen van een tijdelijk baggerdepot
  • Egaliseren en inzaaien graspercelen.

Het materieel waar wij o.a. over beschikken:

Rups graafmachines
Tractoren
Kippers
Kilverbak
Frees
Zaaimachine

       
       
       

Teckop 18b 3471 HH  Kamerik  Tel : 0348 401728